lima waktu merupakan perintah Allah yang wajib dilakukan setiap hari. Tetapi, banyak alasan umat islam yang menunda ibadah hingga telat, bahkan sampai terlewati.

Perlu Anda ketahui, keutamaan dan manfaat sholat tepat waktu sangat banyak. Namun, dalam memenuhi kewajiban seperti sholat haruslah dilakukan dengan ikhlas agar mendapatkan keutamaan.

Manusia berlomba-lomba menuju kebaikan dengan senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Tempat yang terbaik diberikan kepada hambahnya yang senantiasa berbuat kebaikan dan rajin beribadah setiap hari.

1. Diampuni Dosa-Dosanya

Melaksanakan sholat tepat waktu sangat dicintai oleh Allah SWT, salah satunya dengan diampuni dosa-dosa hambanya layaknya daun yang berguguran.

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya seorang hamba yang muslim, jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya” (HR. Ahmad).

2. Mendapat Balasan Surga

Bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tepat waktu akan mendapatkan surga sebagai ganjaran.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Qatadah bin Rib’iy mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Aku mewajibkan umatmu shalat lima waktu, dan Aku berjanji bahwa barangsiapa yang menjaga waktu-waktunya pasti Aku akan memasukkannya ke dalam surga, dan barangsiapa yang tidak menjaganya maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan.”

3. Hati Menjadi Tenang

Sholat merupakan penyejuk hati, penghibur dan penenang jiwa. Nabi shallallahu’alaihi wa sallam bersada,

Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi. Dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah shalat.” (HR. An-Nasa’i no. 3391 dan Ahmad 3: 128, shahih)

Sholat adalah interaksi antara hamba dengan Rabb-nya, saat sholat berdzikir, dengan berdzikir hati pun menjadi tenang.

4. Cahaya di Hari Kiamat

Nabi SAW bersada, “Barangsiapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barangsiapa yang tidak menjaganya maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat dan ia akan tinggal bersama Qorun, Firaun, Haman dan Ubay bin Khalaf.” (HR. Ahmad)

5. Mendapat Sembilan Kemuliaan

Sholat tepat pada waktunya akan mendapatkan 9 macam kemuliaan. Seperti pada hadist berikut,

Utsman bin Affan berkata: “Barang siapa selalu mengerjakan sholat lima waktu tepat pada waktu utamanya, maka Allah akan memuliakannya dengan sembilan macam kemuliaan, yaitu dicintai Allah, badannya selalu sehat, keberadaannya selalu dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang shalih, hatinya dilunakkan oleh Allah, dipermudah saat akan menyeberang Shirath (jembatan di atas neraka) seperti kilat, dia akan diselamatkan Allah dari api neraka dan Allah Akan menempatkannya di surga kelak bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati.”